ZOOZopen מה מזיז אותך?

ZOOZopen

| רחוק | טוב | מהר | גבוה | לאט | בטוח | קרוב | קדימה | הצידה | למעלה | למטה | אחורה | עמוק |

מגזין ZOOZ מזמין אתכם לתחרות הצילומים של ZOOZopen

היכנסו עכשיו ל-ZOOZopen  ותעלו עבודה אחת One Shot שמזיזה אתכם

10 העבודות שהכי יזיזו את הגולשים ואת חבר השופטים יוצגו בגיליון ינואר 2012 של ZOOZ

העבודה שהכי תזיז את כולנו תזכה במצלמת CANON D60  EOS +עדשה

ZOOZopen  הוא חלל תצוגה וירטואלי  השואף להנכיח  את פעולת הצילום האינסטקטיבית כפעולה המעורבת בעשייה חברתית, לא רק כתיעוד
/ אמירה בזיקה למציאות, אלא תוך התנסות, חקירה ופיתוח ראיה ביקורתית ליכולותיה של הפעולה הצילומית  כשופר להעצמה ולחיזוק יחידים וקהילות.

התחרות מתחילה ב-11 בנובמבר 2011 ומסתיימת ב-11 בדצמבר 2011 בשעה 24:00

(כל גולש יכול לשלוח עד 5 צילומים ו/או קטעי וידיאו של עד 30 שניות) 

צריכים עוד מידע ? היכנסו לאתר

*ההשתתפות בתחרות פתוחה לקהל הרחב (מעל גיל 18) בכפוף לתנאים הרשומים בתקנון באתר התחרות

 

 

 

 

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On Youtube